खाधान्न सामाग्री प्रती इकाई आजको दरभाव हिजोको दरभाव अफर आजको
आलु नया रातो 1 kg   85  
आलु नया सेतो 1 kg   70  
आलु रातो पुरानो 1 kg 50 60  
आलु सेतो पुरानो 1 kg 40 55  
राज हसं सन फलावर तेल 5 Ltr 1070 1100  
फरच्युन सोया तेल 1 Ltr 180 188  
फरच्युन सन फलावर तेल 1 Ltr 165 175  
घैला तोरी तेल 1 Ltr 205 215  
घैला तोरी तेल 5 Ltr 1060 1080  
फरच्युन सुजी  400 gm 40 45  
सेतो मटर  1 kg 65 75  
हरियो मटर  1 kg 105 115  
मसुर दाल 1 kg 115 125  
चना दाल 1 kg 112 120  
रहर दाल 1 kg 145 160  
व्हील सर्फ  1 kg 75 85  
व्हील सर्फ Small 20 25  
डि.डि.सी  घीउ 1 kg 900    
डि.डि.सी  घीउ 500 gm 470    
रमपम चाउ चाउ 1 pc 17    
वाई वाई चाउ चाउ 1 pc 18    
पास्ता 1 kg 105 115  
चिनी 1 kg 85 90  
शुभ मुहरत स्टीम चामल 25 kg 1480 1550  
सुर्या चामल 25 kg 1700 1780  
भिम साबुन 12 pcs 100 100  
टोकला चिया 200 gm 95 105  
टोकला चिया 500 gm      
सौगात चामल 25 kg 1625 1685  
गुडनाइट मेसिन सहित 1 set 105 115  
गुडनाइट रिफिल ४५ दिन 1 115 125  
मिक्स आचार 500 gm 140 165  
हरपिक  500 ml 130 135  
भिम बार पैकेट    75 88  
जिरा 1 kg 360 400  
भटमास 1 kg 115 125  
मुरली मकै 1 kg 105 115  
नाइसिल पाउडर 1 pc 170 185  
Nivea For Men 1 pc 300 310  
Mortein Coil 1 pc 35 40  
Good Night Advance 1 set 135 145  
Magic Hand Wash 1 small 55 65  
हुलास बेसन  500 gm 70 75  
Snicker 1 25 29  
Surf Excell   140 155  
काजु 1 pkt 450 460  
Lux Soap 3 Pcs 105 115  
Dettol Soap 4 Pcs 155 160  
CLinic Plus Sampoo   210 225  
Lotto Chocho 1 packet 115 125  
Dettol Hand Wash 1 130 140  
Nescafe Medium Meduim 2450 265250  
Nescafe coffee Small 120 135  
RUSK Biscuits 1 pkt 70 80